Bedemand i Virum

Deres bedemand i Virum hjælper med begravelsen

Deres bedemand i Virum står klar til at hjælpe Dem i den svære tid

Ønsker De hjælp til at afholde en smuk og værdig begravelse i Virum, så garanterer Uldahls Begravelsesforretning, at vores bedemand vil være behjælpelig med alt, hvad De måtte ønske assistance til i den svære tid.

Mange pårørende oplever, at verden styrter i grus, når man mister én man har kær. Det kan være et familiemedlem, en god ven, en arbejdskollega, en ægtefælle, en nabo eller en fast makker i idrætshallen. Hvis man i den forbindelse skal organisere en begravelse eller bisættelse, kan det være mere end svært at overskue situationen. Netop fordi man følelsesmæssigt er bragt ud af balance. Det er her, at De med stor fordel kan søge sparring hos en bedemand.

Som bedemand vil vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe Dem med at afholde en smuk, værdig begravelse i eksempelvis Virum kirke.

Det er meget almindeligt at man mister sit overskud og overblik, når en person tæt på én går bort. I sådan en situation er det rart at have professionelle ved sin side, når begravelsen eller bisættelsen skal organiseres. Det er her at De kan tage kontakt til en bedemand hos os.

Hvordan skal begravelsesforløbet foregå?

Som uddannet bedemand ved vi præcist hvilke ting, som skal bringes i spil i forbindelse med dødsfald. Vi assisterer Dem med alle praktiske ting i forbindelse med begravelse eller bisættelse, og vi har et indgående kendskab til Virum Kirke.

Når De kontakter os, er vi hurtigt ude hos Dem, hvor vi tager en samtale om de ting, som De ønsker hjælp til. Ved samtalen udarbejder vi naturligvis gerne et overslag over de udgifter, der er forbundet med bisættelsen, og som bedemand udfærdiger vi meget gerne en form for huskeliste, som De kan støtte Dem opad i den svære tid. Denne huskeliste indeholder praktiske opgaver, som Deres bedemand normalt ikke varetager.

Mange har svært ved at overskue helt almindelige hverdagsting i den svære tid, og derfor er huskelisten en god støtte i hverdagen. Det kan for eksempel være

  • Opsigelse af diverse abonnementer
  • Overblik over bankkonti hos afdøde
  • Opsigelse af lejemål i Virum
  • Tjek af afdødes forsikringer
  • Skattemæssige forhold for afdøde

I de fleste tilfælde er det de pårørende, som tager sig af disse praktiske opgaver, men vi bistår Dem meget gerne, hvis De ønsker hjælp hertil. Deres lokale bedemand er for Dem. Se eventuelt vores Huskeliste over forhold, som De skal være opmærksom på i forbindelse med dødsfald.

Bedemanden hjælper også med transport fra Virum

Vi bliver af og til spurgt, om afdøde kan få en sidste tur til et bestemt sted, som vedkommende havde kært. Det kan for eksempel være et bestemt sted i naturen, en arbejdsplads i Virum eller det kan være et barndomshjem, som vedkommende yndede at besøge med jævne mellemrum.

Vi hjælper med en række meget forskellige ønsker, og langt størsteparten kan sagtens lade sig gøre at opfylde. Det er meget forståeligt, når en tidligere skovfoged gerne vil mærke et bestemt sted i skoven, eller hvis en tidligere skibsassistent gerne vil mærke havets brusen.

Derfor er De altid velkommen til at tage fat i Deres lokale bedemand, hvis De kender til bestemte ønsker, som afdøde havde. Dette er måske nedfældet i Min Sidste Vilje, og vi lover at gøre alt, hvad der står i vores magt til at opfylde ønsker.

Se evt. dette videoklip, der forklarer lidt om, hvad vi som bedemand kan hjælpe Dem med.

Det er dog ikke kun praktiske ting som ovenstående, som vi kan hjælpe Dem med. Vi er her også, hvis De får behov for råd og vejledning i forbindelse med valg af kiste, urne, kistepynt, blomster, kranse og lignende. I samråd med Dem sørger vi for at skabe et smukt farvel.

Vi tilbyder også at hjælpe med al papirarbejde i forbindelse med begravelse og bisættelse fra Virum Kirke. Ring til Deres bedemand på tlf. 4542 0788

Om Virum Kirke

Virum Kirke er en relativ ny kirke. Grundstenen blev lagt i 1937, men af økonomiske årsager blev indvielsen af kirken udsat til 1940. En ombygning i 1957 udvides kirken til at blive en korskirke. Den udvidede kirke indvies i 1959 af blandt andre arveprins Knud, Prinsesse Elisabeth og Prins Christian.

Hvis De har lyst, kan De tage på en virtuel tur i Virum Kirke via Google Street View. Brug musen og klik på pilene, hvorved De “bevæger Dem”. Ved at holde musen nede kan de trække rundt i lokalet og opleve et 360 graders syn. God fornøjelse.

Call Now ButtonRing til os