Økonomi

Det økonomiske overblik ved dødsfald

For mange efterladte kan det være svært at overskue økonomien omkring en begravelse, fordi der er mange følelser involveret og hensyn at tage.

For Uldahls Begravelsesforretning er det vigtigt, at De også her føler, at De hele tiden har det nødvendige overblik. Vi hjælper Dem bl.a. med at ansøge om økonomisk tilskud til begravelsen.

Undervejs udarbejder vi gerne et overslag med udgifterne i forbindelse med begravelsen. Nedenfor har vi oplistet nogle af de mest almindelige tilskudsordninger – Begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark, tilskud fra Sygeforsikringen Danmark osv.

I henhold til § 160 i Sundhedsloven yder det offentlige
en formueafhængig begravelseshjælp.

Formuegrænser og satser er fastsættes én gang årlig af Sundhedsstyrelsen.

Begravelseshjælp pr. 1. januar 2023 udgør følgende beløb.

Begravelseshjælp

Børn under 18 år kr. 10.100
For personer fyldt 18 år og derover udgør den maksimale begravelseshjælp kr. 12.100.

Formuegrænsen for maksimal begravelseshjælp,
gældende for voksne

For enlige personer ydes maksimal begravelseshjælp, når afdøde samlede formue er under kr. 20.300.

Begravelseshjælpen frafalder helt ved en samlet formue på kr. 32.400.

For personer med ægtefælle eller med børn under 18 år, ydes maksimal begravelseshjælp når afdødes samlede formue er under kr. 40.400.

Begravelseshjælpen frafalder når den samlede formue overskrider  52.600.

BEMÆRK alle personer der er født før 1. april 1957 modtager begravelseshjælp kr. 1.050 kr. uanset formuens størrelse.

Sygeforsikringen DANMARK yder begravelseshjælp på kr. 1.400 til gruppe 1 og 2 medlemmer. Begravelseshjælpen udbetales til bedemanden, som  fratrækker beløbet på fakturaen.

I forbindelse med udbetalingen af begravelseshjælp udmeldes afdøde af DANMARK. Såfremt der er en efterlevende ægtefælle fortsætter denne på sin egen police.

Enkelte fagforeninger yder begravelseshjælp til deres medlemmers efterladte.
Hjælpens størrelse varierer ofte ligesom at afdødes alder kan have betydning. Vi kontakter gerne fagforeningerne og forespørger om mulighed for begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen vil oftest blive udbetalt til de efterladte – når skifteretsattesten foreligger.

At skifte betyder at fordele. I Danmark foregår denne fordeling i skifteretten.
Afdødes ejendele fordeles enten til afdødes ægtefælle, eller til afdødes arvinger (børn, børnebørn m.v.)

Bedemanden sørger for underretning til skifteretten om dødsfaldet.
Der går ofte 2-3 uger inden skifteretten sender et brev til anmelderen af dødsfaldet. I brevet  anmoder skifteretten anmelderen af dødsfaldet om at kontakte dem, med henblik på et møde (åbningsmøde).

I brevet fremgår også hvilke papirer man bedes medbringe. Det er bl.a. oplysninger om formueforhold, testamente, navne på arvinger m.v.

Der går fra tre til fem uger efter dødsfaldet, inden mødet finder sted. I den tid må arvingerne ikke hverken fordele afdødes indbo eller betale afdødes regninger.

Boet skal stå urørt indtil skifteretten åbner det.

På åbningsmødet beslutter de pårørende, i samråd med skifteretten, hvordan afdødes bo skal skiftes. Der er flere muligheder for skifte.

Hvilken skifteform man skal vælge afhænger blandt andet af afdødes formue og familieforhold.

Testamente

Såfremt afdødes har oprettet et notartestamente, kan Skifteretten selv rekvirere dette fra Centralregisteret for testamenter.

Kort om skifteformer ved dødsfald.

Uskiftet bo

Den efterlevende ægtefælle undlader at skifte fællesbo med fællesbørn. Eventuel særeje skal skiftes.

Privat skifte

Der er intet krav om, at man som arvinger skal benytte en advokat/bobestyrer. Man kan skifte privat, hvor arvingerne selv sørger for fordeling af arven.

For at boet kan udlægges til privat skifte skal følgende betingelser være opfyldt:

• Enighed om skifteform mellem arvingerne
• Afdødes bo skal være solvent
• Mindst én af arvingerne skal være solvent og myndig – samt ikke udelukket ved testamente.

Skifteretten kan udpege en autoriseret bobestyrer (bobestyrerbehandling), såfremt arvingerne ikke kan blive enige om fordelingen ved privat skifte.

Ægtefælleudlæg

Her udlægges boet til den efterladte ægtefælle og der foretages ingen bobehandling i Skifteretten – Såfremt den samlede formue inkl. pensioner er under kr. 680.000 (2012 sats).

Boudlæg

Overstiger boets værdi ikke kr. 39.000 (2012 sats) da udleveres boet uden bobehandling til nærmeste pårørende.

Bobestyrerbehandling

Skifteretten eller arvingerne overdrager bobehandlingen til en autoriseret bobestyrer/advokat. Ved bobestyrerbehandling skal arvingerne ikke møde op i skifteretten.

Det er individuelt hvor lang tid behandlingen af et dødsbo tager.
Der er dog fastsat klarer regler for hvornår et dødsboet skal være færdigbehandlet.

De kan finde flere oplysninger om skifteretten ved at klikke her.

Bedemanden modtager fra nogle leverandører en provision, dette medfører ikke en højere pris, end hvis de pårørende selv betaler leverandøren direkte.

Vi benytter ikke en fast stenhugger, blomsterhandler o. lign. men vælger, i samråd med de pårørende den leverandør vi mener, er bedst egnet til at løse den enkelte opgave.

Ring til os