Bedemand i Lyngby

Bedemand i Lyngby – vi hjælper med mindeværdige begravelser

Hvad kan I så bedemand hjælpe med?

Som bedemand hjælper vi med at varetage begravelsen i Lyngby. Dødsfald er oftest noget der kan ramme hårdt, og følgerne af det påvirker én selv og alle i omgangskredsen.

Derfor sørger vi altid for at varetage alle de praktiske opgaver og skabe de bedste betingelser for at De/I kan gennemgå den vigtige proces det er at sørge.

Vi har blandt andet fokus på

  • Omsorg
  • Empati
  • Tillid

Det er vigtigt for os som bedemand, at De får tid til støtte og til at få Deres ønsker og behov i forbindelse med begravelse / bisættelse opfyldt. De er altid velkommen til at besøge os på Jægersborgvej 1 i Kongens Lyngby.

Samtalen kan finde sted hos Dem i Lyngby

Ønsker De vores bedemandshjælp i Lyngby, begynder forløbet med en personlig samtale. Her gennemgår vi stille og roligt forløbet, og vejleder jer i de mange vigtige beslutninger der skal tages stilling til.  Vi kommer gerne hjem til Dem, men De er også velkommen i vores lokaler i Lyngby, Jægersborgvej 1, 2800 Lyngby.

De fleste pårørende har ikke den store erfaring med begravelser, og det kan derfor være en stor hjælp at få en bedemand til at yde assistance med de fleste opgaver. Vi har mange års erfaring med bisættelser / begravelser og de mange praktiske opgaver, som er forbundet hermed.

Mange spørgsmål trænger sig på

Det er typisk opgaver som at tage kontakt til kordegnen, præsten og kirkegården i Lyngby, sætte tidspunktet for højtideligheden, udsmykke kirken, samt bestilling af salmehæfter, blomster og dødsannoncer.

Som bedemand hører vi dog også ofte spørgsmål som:

  • Kan man få økonomisk hjælp til bisættelsen?
  • Hvem tager kontakt til fagforening?
  • Kan afdøde få en sidste tur til en bestemt destination?
  • Kan afdøde blive bisat i en bestemt kirke, for eksempel Lyngby Kirke?
  • Hvem sørger for dødsannonce i den lokale avis?
  • Hjælper bedemanden med bestilling af kaffe til en mindehøjtidelighed

Ingen spørgsmål er overflødige, så kontakt os meget gerne, hvis der er ting, som De er i tvivl om.

Læs vores huskeliste

I samme forbindelse har vi brugt vores erfaring som bedemand og ud fra denne nedfældet en huskeliste, som De med fordel kan kaste et blik på i forbindelse med dødsfaldet. Vores huskeliste indeholder en lang række praktiske ting, som De skal være opmærksom på ved dødsfaldet.

Dette inkluderer blandt andet kontakt til myndigheder, el-selskaber, foreninger og diverse selskaber. De er naturligvis altid velkommen til at besøge os i vores kontor i Lyngby, hvor vi gerne bistår med vores ekspertise og erfaring.

Min Sidste Vilje

Se denne video og hør mere om Min Sidste Vilje:

Lyngby Kirke

Den første Lyngby Kirke blev bygget tilbage i 1100-tallet af granitsten. Der var tale om en kirke i romansk stil. Udvendigt så man et relief i kalksten, som forestillede en løve med et menneske i munden. Dette kalkstensrelief blev kaldt for Lyngby-løven. Man erstattede dog dette relief i 2015.

For godt 100 år siden påbegyndte man en omfattende restaurering af kirken, hvor alle vinduer blev ensartet, og 100 år senere – i 2011 – blev kirken atter renoveret, således at kirkerummet blev gjort lysere. Her blev den gamle Christian IV altertavle fjernet og erstattet med et nyt alterbord, skabt af billedhuggeren Christian Lemmerz.

Kirkegården rummer mange gravmonumenter fra de talrigfe begravelser, der har fundet sted i Lyngby kirke igennem tiderne. Her ses blandt andet monumenter med navne som C.F. Tietgen og sognepræst Peter Rørdam.

TV-stationen DK4 bragte en dokumentar om renoveringen af Lyngby Kirke, og denne dokumentar kan ses på YouTube. Uldahls Begravelsesforretning bistår gerne som Deres bedemand, hvis De vil vide mere om denne smukke kirke i Lyngby. Kontakt en bedemand, hvis vi kan hjælpe yderligere.

Ring til os