Ved dødsfald

Når De har brug for os, er vi der altid.

En dag står vi alle i den situation, hvor vi skal tage afsked med én af vore nærmeste. Det er ofte en svær og uoverskuelig situation, hvor der er mange praktiske spørgsmål at tage stilling til.

Uldahls Begravelsesforretning er Deres rådgiver i denne svære tid. Vi hjælper Dem med alle de praktiske opgaver – og med at bevare overblikket.

Vi ser det som en af vores vigtigste opgaver at gøre det lettere for Dem at træffe de valg, der bedst muligt afspejler afdødes ønsker.

Dette gør De ved dødsfald

Nedenfor kan De læse mere om, hvordan De skal forholde Dem i forbindelse med dødsfald.

Ved dødsfald skal De kontakte egen læge eller lægevagten på telefon 1813. De kan også kontakte Uldahls Begravelsesforretning på telefon 45 42 07 88 eller 45 83 07 88

– uanset tidspunkt på døgnet. De vil altid få personlig kontakt, og vi vil kunne råde og vejlede Dem.

De skal kontakte bedemanden med henblik på en samtale enten i vores forretninger eller hjemme hos Dem.

Under samtalen tager vi kontakt til præsten og får fastsat dagen og tidspunktet for begravelsen/ bisættelsen.

De skal kontakte Deres egen læge, lægevagten på telefon 1813 eller hjemmeplejen. Lægen kommer inden for de næste timer og udfærdiger dødsattesten.

Først når dødsattesten er udfærdiget må bedemanden komme og afhente afdøde.

De skal kontakte alarmcentralen på tlf. 112.

Ambulance/politiet hjælper med transport til sygehuset.

Plejehjemmets personale kontakter lægen. Sker dødsfaldet uden for lægens åbningstid, kontaktes lægevagten.

Når lægen er kontaktet kan De kontakte bedemanden, som efter aftale kommer og lægger afdøde i kiste og kører afdøde til kapel.

Afdøde overføres til sygehusets kapel, hvor en hospitalslæge udfærdiger dødsattesten. Vi tager selv kontakt til sygehuskapellet, efter aftale med Dem og henter dødsattesten.

Såfremt De måtte ønske at være tilstede i forbindelse med ilægning i kiste, kan dette naturligvis lade sig gøre.

Samtalen med bedemanden

Vi lægger vægt på, at yde Dem en personlig og tryg rådgivning. Vores samtale kan finde sted i Deres eget hjem, men De er også velkommen hos os.

Under samtalen aftaler vi de praktiske forhold omkring dødsfaldet og den begravelseshandling, De ønsker for afdøde. Vi hjælper Dem med at gøre afskeden personlig og vejleder Dem om mulighederne.  Vi hjælper også gerne med at få kontakt til præst og kirke.

Under samtalen med bedemanden
aftaler vi bl.a…:

 • om afdøde skal kremeres (bisættelse) eller jordfæstes(begravelse)
 • tid og sted for højtid
 • kontakt til præst
 • valg af kiste/urne
 • hvordan iklædning af afdøde skal være (f.eks. eget tøj)
 • om afdøde evt. skal have nogle personlige effekter med
 • kistepynt og øvrige blomster
 • indrykning af dødsannonce i aviser og dagblade
 • trykte salmer
 • kirkegård
 • gravsted
 • sted for mindesammenkomst efter højtideligheden

Det er ikke længere nødvendigt at medbringe personlige dokumenter, såsom dåbsattest, vielsesattest o.lign. til samtalen med bedemanden.

Vi kan indhente alle relevante oplysninger digitalt.

Uldahls Begravelsesforretning sørger for underretning og udfyldelse af alle offentlige anmeldelser – herunder også ansøgning om begravelseshjælp, dødsanmeldelse og underretning til skifteretten.

Ved dødsfald i udlandet

Ved dødsfald i udlandet er der en række praktiske forhold, der skal tages hensyn til. Vi står klar til at hjælpe Dem igennem hele forløbet.

Den danske ambassade eller konsulat i det land hvor dødsfaldet er sket, vil kunne sørge for hurtig underretning af pårørende i Danmark. Underretningen sker via politiet.

De danske myndigheder kan vejlede og hjælpe, men ikke betale omkostningerne i forbindelse med hjemtransporten.

Udgifterne til hjemtransport er ikke længere omfattet af sygesikringen, heller ikke det blå EU sygesikringskort.

Udgifterne til hjemtransport vil typisk være dækket af en privat tegnet rejseforsikring.

Selve hjemtransporten koordineres normalt igennem en samarbejdspartner( lokal bedemand)i det land, hvor dødsfaldet er sket og Uldahls Begravelsesforretning.

Afdøde kan transporteres hjem til Danmark i kiste eller urne.

De kan få besvaret Deres spørgsmål om hjemtransport og sygesikring hos Uldahls Begravelsesforretning eller Europæiske Rejseforsikring.

Bisættelse/begravelse når afdøde ikke er medlem af Folkekirken

Hvis afdøde ikke er medlem af Folkekirken, har man som udgangspunkt ikke ret til en kirkelig begravelse eller bisættelse. I stedet er der mulighed for en borgerlig begravelse eller bisættelse. Det kan også være en mulighed, hvis afdøde har en anden religiøs baggrund end kristendommen eller ikke ønsker, at der skal være en præst til stede.

Borgerlig begravelse – ikke medlem af Folkekirken

Vælger man en borgerlig begravelse, har man fravalgt kirken og de kirkelige ritualer.

I den situation kan man enten selv vælge at stå for begravelsen eller få bedemanden til at være ordstyrer. En borgerlig begravelse kan i princippet foregå hvor som helst. Det kan for eksempel være i afdødes eget hjem, i en have eller i et kapel. Der er ingen lovkrav til, hvordan en ikke-kirkelig ceremoni skal foregå. Blot skal almindelig sømmelighed overholdes.

En personlig og stemningsfuld afsked

Har De, eller har afdøde før sin død, gjort opmærksom på særlige ønsker omkring en borgerlig begravelse, kan De tage kontakt til Uldahls Begravelsesforretning.

Vi oplever ofte, at en eller flere personlige taler, musik, sange eller andre ønsker fra afdøde selv indgår i en borgerlig begravelse. Det er med til at gøre det til en personlig og stemningsfuld afsked med den afdøde.

Uldahls Begravelsesforretning hjælper Dem gerne med særlige ønsker i forbindelse med en borgerlig begravelse. De kan træffe os i en af vores begravelsesforretninger i Holte, Kgs. Lyngby eller Hornbæk, hvor vi er klar til at hjælpe Dem med at træffe de helt rette beslutninger for bisættelse/begravelse af afdøde.

De kan også kontakte os på telefon 45 42 07 88, hvor vi altid er klar til at tage venligt og kompetent imod Dem.

Mange opgaver på få dage

For de fleste mennesker er det heldigvis en sjældenhed at planlægge en bisættelse/begravelse eller at gå til en begravelse. De færreste har derfor erfaring med de mange praktiske opgaver, der skal klares på få dage fra dødsfald til afsked.

Hos Uldahls Begravelsesforretning hjælper vi Dem igennem dette forløb og de beslutninger, De skal træffe omkring afskedens forløb.

Vi hjælper Dem med et overblik i forhold til de muligheder, De har at vælge imellem.

Undervejs får De fordel af den store viden og erfaring, vi har med forskellige måder at afholde en højtidelighed på. Vi hjælper Dem til at finde den form, De ønsker.

Spredning af aske over åbent hav

Fra den 1. januar 2009 kan pårørende til afdøde ikke længere ansøge om Kirkeministeriets tilladelse til spredning af asken over åbent hav. Afdøde skal selv have skriftligt tilkendegivet ønsket om spredning over havet. Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med Deres øvrige papirer, som de efterladte får brug for i forbindelse med dødsfaldet.

Det er ikke et krav at bruge blanketten. De må gerne skrive Deres ønske på almindeligt papir. De skal blot sørge for, at Deres navn, adresse og cpr. nr. er anført på Deres skriftlige ønske. De skal også huske datering og underskrift.

Askespredning – muligheder og begrænsninger

Det gælder fortsat, at det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og handlingen skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø, og det er ikke tilladt at sænke en urne med aske i havet.

De tilladelser, som Kirkeministeriet har givet frem til udgangen af 2008, vil fortsat være gældende. Hvis De allerede har fået en tilladelse fra Kirkeministeriet til, at Deres aske til sin tid kan spredes over åbent hav, så gælder denne tilladelse også efter den 1. januar 2009.

Vi hjælper gerne med kontakt til skipper og båd.

Ring til os