Rudersdal Kirkegårdskontor,  som administerer  kirkegårdene Søllerød, Vedbæk, Høsterkøb og Birkerød, tillader som noget nyt at de pårørende kan overvære urnenedsættelse i fællesgraven. Tidligere har det ikke været muligt for de pårørende, at være til stede når urnen skulle sættes ned i den anonyme fællesgrav. Men......

Hvis afdøde havde folkeregisteradresse i Danmark har de pårørende ret til begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark. Begravelseshjælpens størrelse fastsættes én gang om året. Den maksimale begravelseshjælp i 2019 er kr. 11.200. Hvor meget du kan få udbetalt i begravelseshjælp afhænger af afdødes samlede formue. For at......