Når familien rammes af dødsfald, er der en række spørgsmål og problemstillinger, der trænger sig på. Situationen er som oftest meget ulykkelig og det kan derfor være svært at overskue situationen i et klart lys. Derfor har vi udarbejdet denne liste over ting, som vi......

Rudersdal Kirkegårdskontor,  som administerer  kirkegårdene Søllerød, Vedbæk, Høsterkøb og Birkerød, tillader som noget nyt at de pårørende kan overvære urnenedsættelse i fællesgraven. Tidligere har det ikke været muligt for de pårørende, at være til stede når urnen skulle sættes ned i den anonyme fællesgrav. Men......

Hvis afdøde havde folkeregisteradresse i Danmark har de pårørende ret til begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark. Begravelseshjælpens størrelse fastsættes én gang om året. Den maksimale begravelseshjælp i 2019 er kr. 11.200. Hvor meget du kan få udbetalt i begravelseshjælp afhænger af afdødes samlede formue. For at......