Rudersdal Kirkegårdskontor, som administrerer kirkegårdene Søllerød, Vedbæk, Høsterkøb og Birkerød, tillader som noget nyt at de pårørende kan overvære urnenedsættelse i fællesgrave.

Tidligere har det ikke været muligt for de pårørende, at være til stede når urnen skulle sættes ned i de anonyme fællesgrave. Men fra 2018 kan de pårørende, hvis de ønsker det, være med når urnen skal nedsættes. De pårørende kan evt. igennem Uldahls Begravelsesforretning aftale hvilken dag og tidspunkt de ønsker urnenedsættelse og dermed kende urnens placering i fællesgravene. Urnens placering må  ikke markeres med en sten eller lignende. At kende placeringen og muligheden for at være til stede ,når urnen sættes ned, kan ofte have stor betydning for de efterladte.

Vedbæk Kirkegård og Søllerød Kirkegård har begge anlagt nye fællesgrave.

Vedbæk Kirkegårds nye fællesgrav hedder afd. 225 og er beliggende med udsigt til skoven.

Søllerød Kirkegård nye fællesgrav hedder afd. 125 og er beliggende med en smuk udsigt over Søllerød Sø.

Ønsker De flere informationer om anonyme fællesgrave, er De altid velkommen til at kontakte vores bedemandsforretning. Vi har lokaler i Holte, Lyngby og Hornbæk.

Fællesgrave kaldes ofte også for urnefællesgrave. Her er de enkelte gravsteder ikke afgrænset af eksempelvis en hæk. De får som pårørende at vide, hvor urnen er placeret. På visse urnefællesgrave får De også mulighed for at placere en navneplade, dér hvor urnen er placeret. Tjek eventuelt reglerne for Deres lokale kirkegård.

Askefællesgrave er anonyme fællesgrave. Denne type kaldes tit for “De ukendtes grav”, idet man ikke kan se, hvor den enkelte urne er sat ned.