Ønsker man ikke et gravsted på kirkegården, kan man vælge at få spredt sin aske over åbent hav. Landet over mærker vi og vore kollegaer en støt stigende interesse for spredning af afdødes aske til søs.

Ifølge Kirkeministeriet er antallet af askespredninger steget fra 80 (1988) til ca. 3.000 om året (2018).

Siden 1. januar 2009 er det ikke længere nødvendigt, at ansøge Kirkeministeriet om tilladelse til at få sin aske spredt over havet. Afdøde skal blot i levende liv skriftligt have tilkendegivet, at hun/han ønsker sin aske spredt. På hjemmesiden Personregistrering.dk kan man downloade en officiel erklæring om askespredning, men det er ikke et krav at man benytter erklæringen. Man vælger at nedskrive ønsket i f.eks. Min sidste vilje.

Hvis afdøde ikke har nedskrevet sit ønske

Hvis der ikke foreligger et skriftligt ønske fra afdøde, kan den kirkebogsførende sognepræst i afdødes bopælssogn give tilladelsen til askespredning. Dette kræver en erklæring fra de pårørende. Uldahls Begravelsesforretning hjælper Dem naturligvis med dette.

Regler for spredning af aske i havet

· Spredningen af asken skal foregå på en sømmelig måde, der ikke vækker opsigt og minimum 200 m. fra land.

· Askespredningen skal foregå på åbent hav, større fjorde eller bugter f.eks. Køge Bugt eller Limfjorden.

· Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø.

· Det er ikke tilladt at sænke en urne med aske i havet.

· Det er ikke tilladt at opbevare en urne med aske fra en afdød i hjemmet.

Vi kan hjælpe med båd og skipper til spredning af aske.

Hos Uldahls Begravelsesforretning har vi gode kontakter til lokale og erfarne skippere med både i hele Nordsjælland. Vi formidler gerne kontakt, og hjælper med at arrangere en smuk og værdig afsked.

Vi kan hjælpe med udsejling fra Hornbæk Havn, Helsingør Havn, Gilleleje Havn, Vedbæk Havn, Rungsted Havn m.fl.

Når familien rammes af dødsfald, er der en række spørgsmål og problemstillinger, der trænger sig på. Situationen er som oftest meget ulykkelig og det kan derfor være svært at overskue situationen i et klart lys. Derfor har vi udarbejdet denne huskeliste over ting, som vi synes De skal tage højde for i forbindelse med dødsfald.

Bemærk at De altid er velkommen til at kontakte os. Vi agerer som bedemand i Vedbæk, Birkerød, Nærum, Virum, Lyngby, Ordrup, Hornbæk og Gentofte. Vi assisterer naturligvis også i andre byer, så kontakt os for at høre nærmere.

Men for at vende tilbage til vores huskeliste over ting, der skal tages højde for i forbindelse med dødsfald, vil vi her skitsere hvad De skal huske på i denne forbindelse.

Dødsanmeldelse

Først og fremmest skal De have udfyldt en såkaldt dødsanmeldelse. Denne skal afleveres til begravelsesmyndigheden, altså kirke/præst i det sogn, som afdøde boede i. Anmeldelsen skal afleveres senest 2 dage efter dødsfaldet. Bemærk at alle skal aflevere en dødsanmeldelse – også selv om at afdøde ikke var medlem af folkekirken. Begravelsesmyndighed finder De på Sogn.dk.

Begravelseshjælp

Hvis afdøde blev født før 1. april 1957 har vedkommende krav på begravelseshjælp. Man kan få minimum 1050 kroner i støtte. Udbetaling Danmark står for denne begravelseshjælp.

Kontakt til myndigheder

Når dødsanmelelsen er registreret, er der en række myndigheder som automatisk får besked om dødsfaldet. Folkeregisteret formidler automatisk informationen ud til de myndigheder, der er koblet hertil. Det er for eksempel forsikringsselskaber, pensionskasser og ATP.

Skifteretten

Skifteretten står for at se på alle praktiske forhold vedrørende skiftet ved dødsfaldet: Hvordan skal boet fordeles efter afdøde. Skifteretten tager kontakt til afdødes nære familie. Enten skal De møde op i skifteretten, eller De kan vælge at blive hjemme. Herefter får De tilsendt de nødvendige papirer, som De skal udfylde og sende retur til Skifteretten.

Post, licens, forsikringer og lejemål.

Ud over disse krav er der en række andre praktiske forhold, der skal tages stilling til. Skal al post til afdøde videresendes til en bestemt adresse? I så fald skal De skaffe en attest fra Skifteretten. Licens behøver De ikke at spekulere på, idet licenskontoret får besked fra Folkeregisteret. Hvis afdøde boede i et lejemål, skal dette opsiges. Forsikringsselskaber får som udgangspunkt automatisk besked om dødsfald, men De kan for en sikkerheds skyld med fordel kontakte afdødes selskab. Dette vil i mange situationer også fremskynde processen.

Bank og sparekasse

De behøver heller ikke at kontakte afdødes pengeinstitut, idet Folkeregisteret automatisk giver bank eller sparekasse besked om dødsfaldet. Bemærk at afdødes konti lukkes øjeblikkeligt, også konti som afdøde måtte have med andre. Kontakt bank eller sparekasse. De vil med garanti vejlede Dem i den givne situation. De kan ved samme lejlighed give Dem et overblik over de udgifter som afdøde har haft – udgifter som skal stoppes.

Andre praktiske forhold

Der er i det hele taget en masse forhold, som De som pårørende skal tage Dem af, og dette hjælper vi som bedemand Dem naturligvis gerne med, blandt andet med denne huskeliste. Dette kan eksempelvis være afmelding af indkaldelse til sygehus, opsigelse af el, olie og gas, opsige aftale med vinduespudser. Det er også praktiske ting som opsigelse af abonnementer på aviser og magasiner, telefon og internet. Afdøde var måske medlem af foreninger, og her skal medlemskaber opsiges.

Vores huskeliste minder Dem også om, at De huske at tage højde for helt praktiske ting i afdødes hjem: køleskab og fryser skal tømmes, blomster skal vandes, varme i huset skal tjekkes efter, snerydning, og hvis afdøde havde jagttegn og våben i huset, er det en god idé at kontakte politiet, hvis De er i tvivl om, hvordan De skal forholde Dem til dette.

Som bedemand hjælper vi Dem igennem forløbet, og vi assisterer naturligvis også med praktiske forhold omkring udsyngning, begravelse, bisættelse, møder med præst, krematorium, graver og stenhugger. Vi bistår også med planlægning af dødsannoncer, mindesammenkomster, valg af kiste, urne samt blomster.

Læs eventuelt: Hvad gør jeg ved dødsfald?

Mange pårørende spørger os ofte om begravelseshjælp og reglerne herfor. Hvis afdøde havde folkeregisteradresse i Danmark har de pårørende ret til begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark.

Begravelseshjælpens størrelse fastsættes én gang om året. Den maksimale støtte i 2023 er kr. 12.100.

Hvor meget du kan få udbetalt i begravelseshjælp afhænger af afdødes samlede formue. For at få udbetalt den maksimale begravelseshjælp må afdødes samlede formue ikke overstige kr. 20.300, hvis afdøde ikke var gift eller efterlader sig børn under 18 år.

Hvis afdøde var gift må afdødes og ægtefællens samlede formue ikke overstige kr. 40.500.

Vi hjælper med ansøgning

Hvis afdødes formue er mindre end 20.300 (hvis afdøde var enlig) eller hvis afdødes og ægtefællens formue er mindre end kr. 40.500 vil de pårørende få udbetalt kr. 12.100 i hjælp fra Udbetaling Danmark.

Hvis afdøde var født før den 1. april 1957 udbetales der altid kr. 1.050 i støtte – uanset formuens størrelse.

Uldahls Begravelsesforretning sørger for ansøgning om udbetaling af begravelseshjælp til de pårørende. Udbetalingen sker digitalt til anmelderen af dødsfaldet.

Kig ind til os i vores lokaler i Lyngby, Holte eller Hornbæk. Så tager vi en snak om mulighed for begravelsesstøtte. Vi kommer også gerne til Dem, hvor vi vil informere om de muligheder, der er. Læs eventuelt mere om støttemuligheder på Borger.dk.